Duchowe pielgrzymowanie

Wszystkie podane intencje zostaną zabrane przez grupę pielgrzymów rowerzystów. Trud i brak wygód podczas pielgrzymki będą ofiarowane w tych intencjach oraz zostaną odprawione trzy Msze Święte w następujących terminach:

1) 23 czerwca

2) 30 czerwca

3)13 lipca.

Każdy kto wpisze swoją intencję zobowiązuje się do modlitwy za wszystkie inne podane w Księdze Intencji zarówno tej wirtualnej jak i tej umieszczonej w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Konkatedrze Żywieckiej. Ponadto w miarę możliwości wspólnie podejmujemy modlitwę o 12.00 (Anioł Pański) 15.00 (Koronka do Bożego Miłosierdzia), adoracja, Msza Święta, post, umartwienia.

<