Szczegóły Adoracji

W każdy piątek o godzinie 19.00 (oprócz pierwszego) zapraszamy na Mszę Świętą i adorację w intencji projektu Rozkręć Wiarę do kościoła św. Krzyża w Żywcu. Naszą modlitwą obejmujemy także intencje przysyłane na pocztę Rozkręć Wiarę.

<