Dzień 29 (21 lipca) – Piątek

With 0 Comments, Category: Nordkapp 2017,

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”.
A On im odpowiedział:
„Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom?
Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

Mt 12, 1-8

 

Szabat, zakaz prac w polu był posunięty do takiego absurdu, że nawet człowiek głodny nie mógł zrywać kłosów i łuskać z nich ziaren, by się nimi nasycić. Tymczasem Jezus Chrystus pokazuje swoim uczniom i nam czytającym Ewangelię, że pierwsze pragnienie Boga to nasycić człowieka. Bóg nie pragnie byśmy byli głodni. Bóg nie godzi się na nasz głód. Chce byśmy najpierw nasycili się duchowo, a potem fizycznie. Kłosy zrywane przez uczniów to symbol nawiązujący do Eucharystii, to dowód na to, że Bóg jest gotów obdarowywać człowieka zawsze i wszędzie tylko po to, żebyśmy zrozumieli, że On dba o każdą sferę naszego życia, że nie pozwala, żebyśmy w czymkolwiek odczuwali głód: w życiu fizycznym, psychicznym czy duchowym. Bóg jest dawcą, pokarmem na życie wieczne.

 

Jak często przyjmuję Komunię Świętą?
Czy jestem “głodny” Jezusa?

 

„We wnętrzu każdego człowieka są trzy pragnienia: pragnienie piękna, dobroci i prawdy. Lecz jeśli młody człowiek jest leniwy lub smutny to bardzo brzydkie. Wtedy piękno nie jest pięknem, dobroć nie jest dobrem a prawda nie jest prawdą.” –

~papież Franciszek

 

Bóg objawia się jednakowo w drobnej trawie i w wielości światów.
~Brat Albert


sponsorzy_partnerzy

<