Dzień 28 (20 lipca) – Czwartek

With 0 Comments, Category: Nordkapp 2017,

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Mt 11, 28-30

 

Pan Jezus, tak wynika z dzisiejszego fragmentu Ewangelii, przyjmuje za pewnik, za rzecz oczywistą, że dusza ludzka jest niespokojna, że nie jesteśmy w stanie błogości, jeżeli chodzi o nasze życie duchowe. Jezus uważa to za pewną normę, za rzecz tak powszechną, że nawet nie tłumaczy powodów, dla których tak jest. Mówi tylko wyraźnie: We Mnie, w Jezusie Chrystusie, znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Wszystkie niepokoje świata, wszystkie dramaty ludzkości, ale także to wszystko, co każdy z nas przeżywa osobiście, te wszystkie wewnętrzne napięcia, dylematy, dyskusje, które dotyczą naszego serca, może ukoić tylko i wyłącznie Chrystus. Nic na świecie, ani władza, ani pieniądze, ani poczucie bezpieczeństwa, ani żadna inna wartość ludzka nie jest w stanie zadowolić i zaspokoić człowieka. Tylko Jezus Chrystus.

 

Czy odczuwam pustkę i tęsknotę za Jezusem?
Czy nie waham się wziąć Jego brzemię i pójść za Nim?
Czy chcę jak On być cichy i pokorny sercem? Czy jestem?

 

„Jak wiele pustyń także i dziś musi przejść człowiek! Zwłaszcza tę pustynię, która jest w jego wnętrzu, kiedy brakuje miłości Boga i bliźniego, gdy nie ma świadomości, że jesteśmy opiekunami tego wszystkiego, czym stwórca nas obdarzył i co nam daje. Ale Boże miłosierdzie może sprawić, aby zakwitła nawet najbardziej jałowa ziemia, może przywrócić życie wysuszonym kościom.”

~papież Franciszek

 

Pan Jezus wszystko na lepsze potrafi obrócić. Zdać wszystko na Pana Jezusa. Nic się nie zdarza bez woli Boskiej..
~Brat Albert


sponsorzy_partnerzy

<