ARMENIA W ŻYWCU czyli ROZKRĘĆ WIARĘ cd…

ARMENIA W ŻYWCU czyli ROZKRĘĆ WIARĘ cd…

With 0 Comments, Category: Aktualności,

W niedzielę Bożego Miłosierdzia gościliśmy w naszej parafii młodzież z Armenii, która na większości Mszy Świętych w konkatedrze prezentowała liturgiczny śpiew ormiański. Po Mszy o 11.15 w auli Domu Katolickiego zapoznali nas ze swoją kulturą wykonując szereg tańców lokalnych. Ich obecność w naszej świątyni wiązała się z dostojną rocznicą, która przypadła na 20 stycznia 2017 roku. Rocznica ta jest symbolem wielowiekowej i owocnej obecności Ormian w kulturze i społeczeństwie polskim. Ormianie zapisali się w historii jako lojalni obywatele Rzeczypospolitej, są jedną z najstarszych mniejszości, które wybrały i wybierają Polskę jako swoją ojczyznę. Obecnie w Polsce żyje kilkadziesiąt tysięcy Ormian. Diaspora ormiańska wydała wiele pokoleń intelektualistów i uczonych, pobożnych kapłanów, zakonnic i zakonników, żołnierzy, artystów, kupców, rzemieślników i rolników. W 2017 mija 650 lat od chwili wystawienia pierwszego państwowego dokumentu, kiedy Kazimierz Wielki przyjął Ormian w granice Rzeczypospolitej, nadał im uprawnienia i można powiedzieć z perspektywy dzisiejszego dnia, że był to bardzo dobry krok, że Ormianie każda swoją cegiełką budowali też naszą narodowość, naszą państwowość. W naszym kraju działa sporo stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które prowadzą działalność kulturalną, wydawniczą. Prowadzą niedzielne szkółki języka i kultury ormiańskiej, organizują coroczne Dni Kultury Ormiańskiej, wydają czasopisma i książki, prowadzony jest serwis internetowy Wirtualny świat Polskich Ormian.

<